Sigurd O. Dancke
Popmusikk-kunnskap pĂĄ web av
Takt og tone 2
Popmusikk
Musikkteori
Musikkpraksis
Taktogtone 1
Musikktema
Taktogtone 3
Fra Fløysbonnmusikalen "Hitsville
Startside